Nyílt Levél a Vállalati Vezetőkhöz: Amit az Esemény jelent az Emberiségnek – és Önöknek

(Előszó – Jó lenne végre látni, hogy az ‘üzleti etika’ többé nem egy oximoron (egymásnak ellentmondó szavakból álló fogalom). El kell, hogy jöjjön a napja (és el is fog jönni), amikor is az egyszerű emberek törvényes jogai többet érnek majd a vállalatok jogainál. A modern kori bírósági határozatok mindazon jogokkal felruházták a vállalatokat, melyek kevés jogi vagy erkölcsi felelősséggel bírnak.

Ezt az indokolatlan törvényszéki értelmezést az elmúlt két évszázadban teljes mértékig kihasználták. Ez tette lehetővé, hogy a modern vállalatok az emberiség történelmének leghatalmasabb legális vagyonátruházási formájává váljanak. Kiváló eszközei ennek a célnak, hiszen bár gyakran ‘nyilvánosan’ működnek, idővel mégis egyértelműen eljutottak arra a szintre, ahol is már egy szűkebb réteg húz hasznot a tömegek kárára. Képesek mindig a ‘humánusság’ elvével takarózni, vagy álszent módon támogatásokat ígérni, miközben amennyit csak lehet, elvesznek a közösségektől és a számukra otthont biztosító országoktól.

Ezeknek az időknek hamarosan vége. Az Esemény mindezt meg fogja változtatni. Virtuálisan, egy éjszaka leforgása alatt multinacionális vállalatok tömege fog csődbe menni, legfőképp a pénzügyi szektorban. A csőd mértéke akkora lesz, hogy ezen cégek kénytelenek lesznek bezárni kapuikat, és a ‘multinacionális’ kifejezés már csak egy korrupcióval és nagyfokú egyenlőtlenséggel teli korszak emléke marad. A vállalatoknak többé esélyük sem lesz országok között titkon vagyonokat átutalni, vagy éppen a fogyasztóktól és alkalmazottaktól azok számára, akik a “tőkét” biztosítják.
A jelenlegi vállalati vezetőknek gyorsan kell majd alkalmazkodniuk – különösképpen azoknak, akik régóta dolgoztak együtt a cabal embereivel, vagy éppen közvetlenül a cabal embereinek. Sokuknak új vezetői azon országok lakosai lesznek, akiknek át kellett venniük felettük a hatalmat. Ez önmagában sokukat fog arra a lépésre sarkallni, hogy vagy végérvényesen elhagyják az üzleti világot (megeshet néhány esetben, hogy nyomás hatására) vagy radikálisan megváltoztassák gondolkodásukat az ’emberek érdeke az első, nem a profit’ elvére.

A következő levél azzal a céllal íródott, hogy a pénzügyi rendszer átmeneti leállása idején legyen eljuttatva bármely vezérigazgatói, igazgatói, vagy vezetői szerepet ellátó vállalati személyhez, valamint legfőképp bármely befektetési banki elemzőnek, aki a cabal végrehajtójaként annak biztosításával volt megbízva, hogy minden ‘nyilvánosan működő vállalat az ő szervezett bűnözői köreiket szolgálja, minden más érdekkel szemben.)

 

Nyílt Levél a Vállalati Vezetőkhöz: Amit az Esemény jelent az Emberiségnek – és Önöknek

Aminek Ön most szemtanúja, az egy már nagyon hosszú ideje zajló folyamat része. Legalább 1975 óta létezik egy terv, amely azzal a céllal jött létre, hogy végérvényesen leterelje az emberiséget a társadalmi kontrollal és gazdasági rabszolgasággal teli disztópikus jövőhöz vezető útról. (Disztópia: egy társadalom víziója, mely ellentétes az utópiával. A legtöbbször negatív jövőképet mutat. A disztópikus társadalmakban általában az életkörülmények nyomorúságosak, a szenvedés, a szegénység, az elnyomás, az erőszak, járványok és szennyeződések jellemzik. – a ford.) Ennek szükségességét hírszerzési ügynökök állapították meg, az elmúlt sok évben lezajlott rettenetes események következményeként – mint a J.F. Kennedy gyilkosság, a hadüzenet nélküli vietnámi ‘konfliktus’ és Watergate.

Az évek során ez a terv egyre nőtt mind hatókörében, mind pedig komplexitásában. A taktikák fejlődtek, szövetségek jöttek létre és a tervben résztvevők száma mérhetetlenül nőtt – de a fő cél mindig is egy hatékony módszer kidolgozása volt az igazság terjesztésére oly módon, hogy az kontrollálhatatlanná váljon. Ami most történik, nem lenne lehetséges a személyi számítógép, vagy az internet nélkül. Ezen találmányok széleskörű elterjedése nélkül minden információáramlás teljes mértékben ellenőrizhető lenne, tekintve az cabal határtalan virtuális erőforrásait és könyörtelenségét.

Ezen erőfeszítések gyümölcse most kezd el beérni, bár azt fogjuk megtapasztalni, hogy a ‘normális élet’ éppen darabjaira hullik, ami az emberi történelem során még soha nem fordult elő. Mától kezdődően a következőket fogjuk tapasztalni:

Egy hirtelen bekövetkező virtuális váltást a főáramú hírek tartalmát és előadásmódját illetően.
Az elektronikus pénzügyi rendszer átmeneti leállását.
Hatalommal bíró politikusok, vallási személyek, nagytőkések és bankárok sokkoló letartóztatásait élő adásban közvetítve.
Olyan, korábban tagadott összeesküvésekkel kapcsolatos leleplezések áradatát, mely az eddig tájékozatlan réteget mélyen meg fogja rázni.

A központi banki rendszer leállítása bizonyult az egyetlen megoldásnak arra, hogy végre megállítsuk a meglepően kis létszámú dúsgazdag és rendkívül veszélyes pszichopaták bűnös vállalkozásait. Egyszerűen, míg a pénzügyi ellenőrzés a Központi Bankok kezében van (illetve azokéban akiknek a tulajdonában vannak a bankok), addig ezek a bűnözők mindig képesek lennének pénzt nyomtatni és oda irányítani, ahol arra szükség van a rendszer fenntartása érdekében. Most hatalmi forrásaik megszűntek, de a mindennapi élet minden lesz, csak nem megszokott még egy jó ideig. Nehézségek felléphetnek, de végül az “új normális” életmód sokkal előnyösebb lesz a tömegek számára, mint a jelenlegi állapot.

A bekövetkező figyelemre méltó változás tartós lesz. Amint a különböző alkotmányellenes, illegális és határozottan erkölcstelen tevékenységek nyilvánosságra kerülnek, már nem lesz visszaút. Az új pénzügyi rendszer eszköz alapú lesz, a mai adósság alapú rendszer helyett. A vállalatok egy teljesen másfajta szabályozási környezetben fognak létezni. Sok vállalkozás ténylegesen ‘állami tulajdonúvá’ válhat abban az értelemben, hogy a profit azon ország lakosai között kerül szétosztásra, ahol a cég működik. Végül – és legfőképpen – nem lesz olyan, mint ‘munkanélküliség’, mivel mindig lesz elegendő rendelkezésre álló munka.

Végül az olyan fogalmak, mint túlképzettség, felesleges és ‘a költséghatékonyság maximalizálása’ el fognak tűnni, vagy drámaian meg fognak változni az üzleti élet vonatkozásában. Ezeket a fogalmakat csak elültették a fejünkben, még a Milton Friedmant követő valóságban, ahol a vállalati vezetők csak a részvényeseknek tartoznak felelősséggel. Most van itt az a bizonytalan időszak, amikor is új ötleteknek kell gyökeret verniük, méghozzá gyorsan! Együtt kell felépítenünk egy új jövőt, ahol kizárt, hogy egy ilyen kisszámú csoport uralja és irányítsa teljes mértékben a világ ügyeit, állandó hatalmat szerezve felette.

Sokakat Önök közül most félelem töltheti el. Hogy Nick Hanauer-t idézzem, úgy tűnhet, “vasvillákkal jönnek értünk”. Mindazonáltal nem kell hogy ez így legyen. Ön irányítja a saját sorsát ebben a bizonytalan időszakban, amíg megbánást tanúsít és hajlandó változtatni a véleményén azzal kapcsolatban, hogy mi, vagy pontosabban KI a legfontosabb, legyen szó bármilyen üzletről.
Bár nem szívesen használom ezt a kifejezést, ez határozottan egy “Jöjjetek Jézushoz” pillanat Önök számára. A korábban megszokott kapcsolatok a vállalati vezetők és a részvényesek között a fejük tetejére fognak állni. A gazdag bankároknak és befektetési elemzőknek való hajbókolás helyett, minden cég vezetése mostantól a közösségnek tartozik elszámolással. Ez javarészt azoknak a “kövesd a pénzt” lelepleződéseknek lesz köszönhető, amelyeknek útja a vagyonkezelői alapok végtelennek tűnő labirintusán, offshore számlák adóparadicsomain, valamint illegálisan szerzett “tárgyi eszközökön”, földeken és nemesfémeken át vezet.

Ez végül ahhoz vezet majd, hogy sokukat nyilvános körülmények között fognak őrizetbe venni és előállítani. Ami azonban azután történik, az mindannyiunkra hatással lesz, és gazdaságilag teljesen kiegyensúlyozott feltételeket teremt szerte a világon.

Egész egyszerűen, ennek a vagyonnak nagy része illegális háborúk, az emberiség ellen elkövetett bűntettek és szervezett bűnözés útján lett eltulajdonítva. Ráadásul az is kiderül, hogy ezek az emberek támogatták és népszerűsítették a terrorizmust is, időtlen idők óta. Érdekesmód, az említett bűntettekért a legtöbb országban legálisan le lehet foglalni ezen személyek vagyonát és kártérítésre lehet fordítani azokat.

Mindazonáltal a helyreállítások finanszírozása céljából ezen személyek vagyonmegőrző mechanizmusait fel kell számolni. Ez nemcsak a jelenlegi központi banki rendszer végét jelenti, hanem a modern értelemben vett vállalkozás halálát is. Lényegében az összes vállalati részvénynek – függetlenül attól, hogy magánszemély, vagy intézményi befektetők tulajdonában van-e – kifizetésre kell kerülnie, hogy aztán a vagyont a világ infrastruktúráinak újjáépítésére, valamint a terrorizmus és népirtás megállítására lehessen felhasználni.

Ez azt jelenti, hogy a tőzsdének, ahogy azt mi ismerjük, vége van. Szinte minden céget államosítani kell majd a csőd miatt – legfőképp a mai “multinacionális” vállalatokat. Helyükbe új vállalkozások lépnek, amelyek a régi, túlzott mohóság elvének kiégett hamvaira épülnek. A tulajdonosi struktúráik is egészen más képet festhetnek majd. A tényleges köztulajdon lesz az uralkodó a jövőben – ugyanis a nyereség ezen cégek ellenőrzése alá kerül majd visszaosztásra.

Az effajta új üzleti modell felé való elmozdulásnak lesz egy érdekes mellékhatása is: a legtöbb magánszemély sokkal kevesebbet fog így majd fizetni, mivel a vállalati profit vagy vállalati nyereségadón keresztül, vagy egyenesen az egyes városok, országok lakóinak tulajdonjoga alapján lesz visszaosztva. Ha hajlandóak vagyunk felülvizsgálni, hogy pontosan mi is a társasági nyereségadó funkciója, akkor ez az adó könnyen átalakítható lesz egy adott cégen belül a vállalati adó százalékával megegyező arányú tulajdonjogi részesedéssé, bármilyen adott működési területen belül. Szóval mint látjuk, a nyereségadó maga nem is áll olyan távol attól az eszmétől, hogy a vállalatot emberek birtokolják, és hogy azok az emberekért léteznek.

Tehát, bármelyik vállalati vezető, aki a fizetendő adókat minimalizálni próbálja, lényegében a részvényesek egy részétől vesz el (amelyik területen belül az adott vállalat működik), és egy másik részének adja oda (pontosan annak az “elitnek”, akik az Esemény idején le lesznek tartóztatva és be lesznek börtönözve).

A társasági adók és a vállalat jogainak újragondolása csak kettő, azon sok, régóta esedékes változás közül, amely közeledik. Röviden, Önök mind, akik vállalatokat irányítanak, túl hosszú ideje hagyták ki az ügyből pont a két legfontosabb érintett csoportot: az alkalmazottakat és az ügyfeleket. Egyszerűen belemenni a részvényesek követeléseibe, egy remek módja annak, hogy rövid távon jó színben tüntesse fel magát az ember. Hosszútávon azonban legalizált rablásnak számít, mivel olyan döntéseket támogat, amelyek károsak a társadalom egészére nézve.

A választási lehetőség az Önök kezében van, hogy hogyan kívánják folytatni a jövőben. Amennyiben Ön meg kívánja védeni múltbéli tetteit és döntéseit, készüljön fel, hogy köznevetség tárgyává fog válni, legjobb esetben is. Tartsa észben, hogy rengeteg Jófiú tevékenykedik, beépülve, a világ minden táján, a különféle hírszerzési ügynökségek berkeibe. Mit gondol, az Anonymous hacker csoport honnan szerzi az információit? Minden egyes beszélgetés, feljegyzés, minden döntés, ami a bűnöző elit érdekét szolgálja le lett követve – és amennyiben kielégítő bizonyíték áll az esküdtszék rendelkezésére, Ön nagy valószínűséggel felelősségre lehet vonva “fehérgalléros” (magas beosztásban lévő emberek által elkövetett) bűncselekmények elkövetéséért. Ha Ön ezt a sorsot szánja magának, csak folytassa! Legyen makacs és dacos, ez esetben börtönélet vár Önre, és félre lesz taszítva, miközben az emberiség többi része végre megtapasztalhatja azt a fajta gazdasági és életminőségbeli növekedést, ami mindez idáig csak az emberek álmaiban létezett.

Másfelől, ha Ön tükörbe néz és úgy dönt, hogy “Talán itt az ideje a változásnak”, sokkal jobb sorsa lehet, mint azon kollégáinak, akik időt, energiát és rohamosan csökkenő vagyonukat sem kímélve küzdenek a hírnevükért. Mi, akik egy szebb jövőért harcolunk, azt a tanácsot kaptuk azoktól, akik megfelelő tudás birtokában vannak a jelenleg zajló eseményeknek, hogy a megbocsájtás a legmegfelelőbb eredménye az közelgő Igazság és Megbékélés nevében tartott tárgyalásoknak. Nekünk, mint fajnak, tovább kell lépnünk, és Önök közül néhányan létfontosságú szerephez juthatnak világunk meggyógyításában és újjáépítésében. Azonban, míg bizonyos bűnbánó nyilatkozatok nyilvános körülmények között el nem hangzottak, nem nagy a valószínűsége, hogy bárki, aki az Esemény előtt igazgatói, vezetői titulussal rendelkezett, újra megbízhatónak lenne valaha is tekinthető, hacsak fel nem tárja az összes megbeszélést és fontos információt, ami a titoktartási megállapodások sötét leple alatt rejlik.

Itt az ideje, hogy kibújjanak az oly sokáig fenntartott jogi és gazdasági védőpajzsaik mögül. Most, hogy az Esemény elérkezett, ezek a védelmek többé nem léteznek. A jövőben, bárki, aki sikerrel jár az üzleti életben, annak etikus módon kell értéket teremtenie az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy soha többé nem kezelhetők az alkalmazottak állatként és nem lehet gyerekeket kiszipolyozó üzemekben dolgoztatni, melyek minden tekintetben rabszolgatáborok. Nem, a jövőben mindenki meg lesz becsülve függetlenül attól, hol nevelkedett, vagy milyen színű a bőre. És abból, hogy kit ismerünk, vagy hogy mi a vezetéknevünk, sem kovácsolhatunk többé előnyt.

Itt az ideje, hogy figyelmet szenteljünk a körülöttünk zajló eseményeknek és hogy végre mindenki egyenlőként legyen elismerve, azok is, akiket Önök sokáig lenéztek. Mi mindannyian részesei vagyunk ennek a helyzetnek, és mi, a 99%, ha úgy tetszik, készek vagyunk Önt tárt karokkal fogadni, amennyiben hajlandó megnyílni azzal kapcsolatban, ami titokban zajlott oly sok éven keresztül.

A döntés az Öné! Velünk együttműködve, mindenki életét jobbá teheti, beleértve a sajátját is.

Szólj hozzá!