Az Esemény utáni cselekvési terv

A következő intézkedéseket a közösséged szükségleteinek megfelelően alakítsd át és tökéletesítsd úgy, hogy mindeközben folyamatosan alkalmazkodsz a változó feltételekhez, ahogy az események kibontakoznak. Légy tudatában, hogy a nyugodt, szeretetteljes és rugalmas hozzáállás kiemelkedő jelentőséggel bír, és elengedhetetlen lesz a terv sikeres végrehajtásához, valamint nagymértékben segít a közösséged szükségleteinek kiszolgálásában.

Közvetlenül az Esemény után ( az első 3 óra)

 • Vedd fel a kapcsolatot az Eseményt Támogató Csoport tagjaival, hogy megkezdhessétek a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóinak terjesztését.
 • Érdeklődj a barátok, családtagok, szomszédok, kollégák vagy ismerősök köreiben, ki az, aki hajlandó lenne segíteni.
 • Ha éppen éjszaka van, juttasd el a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját a rendőrséghez, tűzoltósághoz és magyarázd el nekik a fennálló helyzetet, majd kérd meg őket, hogy sürgősen hívják be a szolgálaton kívüli személyzetet, valamint a helyi polgármestert, önkormányzati képviselőket.
 • Építs ki kapcsolatokat a média bármely szintjén, legyen az fősodratú, alternatív, helyi, állami, vagy nemzetközi média, hogy beavathasd őket a Esemény idejére kidolgozott akciótervbe.

Első nap

 • Azok akik vezettetést éreztek és alkalmasnak tartjátok magatokat erre a feladatra, kérlek, a lehető leghamarabb osszátok meg a főbb tényeket a médiával, ahogy azt a “A média cselekvési terve az Esemény idejére” c. dokumentumban (fordítás alatt – a szerk-) is vastag betűvel jelöltünk.
 • Juttassátok el a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját előbb a polgármesterhez, önkormányzati képviselőkhöz, rendőrséghez és tűzoltósághoz, majd folytassátok a sort mindazon személyekkel, akik vélhetően a legnagyobb felelősséggel bírnak a lakosság tájékoztatásában, a közösségi erőforrások irányításában, hogy a szükséges készletek és szolgáltatások fennakadás nélkül, folyamatosan el legyenek látva az elosztói rendszeren keresztül, valamint a gyülekezésre használt közterületek biztosításában.
 • Bízzátok meg az Eseményt Támogató Csoportok felkészült és kiegyensúlyozott tagjait, hogy összefogva, személyesen lássák el a közösségi vezetőket (polgármestert, rendőr-, tűzoltóparancsnokot) további részletekkel.
 • Amennyiben a közösségi vezetők nem érhetők el azonnal, próbáljátok meg olyan személyekkel felvenni a kapcsolatot, akik valószínűsíthetően biztosítani tudják számotokra a hozzájuk való hozzáférést. Ilyenek lehetnek a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai, vagy rendőr-, tűzoltóparancsnok megbízott helyettesei.
 • Rögtön keressetek fel minden olyan ismerőst, barátot, barátok barátait, akik segíthetnek bejutni a befolyásos emberek belső köreibe.
 • Juttassátok el a Helyi vezetők rövid tájékoztatójának másolatait a közműszolgáltató cégekhez, élelmiszerboltokba, kórházakba, iskolákba és a helyi vállalkozókhoz.
 • A helyi hatóságok, a kereskedelmi kamara (a cégekhez eljuttatott “Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját” tartalmazó kör e-mail segítségével), a média és az Eseményt Támogató Csoportok közreműködésével tájékoztassátok az Eseményről a lehető legtöbb lakost.
 • Jelöljetek ki olyan hangosító rendszerrel felszerelt helyszíneket, melyek alkalmasak lehetnek nagyobb tömegek befogadására, illetve informálására, mint például iskolák, vagy azok előadótermei, színháztermek, mozik, sportlétesítmények, szállodák konferencia termei stb.
 • Amennyiben szükséges, szereljétek fel hangosító berendezésekkel a központi helyeket is a tömegek tájékoztatása céljából.
 • Kérjetek meg minden, már tájékoztatott lakost, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszközt felhasználva, terjessze a hírt a barátokon, családtagokon, kollégákon és a közösségi oldalak ismerősi körein keresztül.

Első éjszaka

 • Véglegesítsétek a nyilvános közlemények tartalmát, és határozzátok meg, mely helyi hatósági, vagy önkormányzati személyek fogják megosztani a friss információkat a lakossággal.
  Készítsetek terveket a szükséges önkéntes csapatok számára.
 • Válasszátok ki azokat az egyéneket, akik a katonai erőkkel tartják majd a kapcsolatot arra az eshetőségre, ha élelmiszer, víz utánpótlására és egyéb alapvető segítségre lenne szükség, mindamellett pedig, hogy megszerezzék a legújabb fejleményekről szóló híreket.

Második nap

 • Ha első nap ez nem sikerült, akkor most kezdjétek meg a nyilvános bejelentések közzétételét a kijelölt helyeken, valamint amennyiben lehetséges, a helyi TV és rádió csatornákon keresztül, felhasználva ehhez az Esemény idejére íródott Média akciótervet, a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját, illetve minden egyéb rendelkezésre álló új információt.
 • Hirdessetek meg olyan találkozóhelyeket, ahol az embereknek alkalmuk nyílik megvitatni a dolgokat, és “ki-mit-hoz” alapon közösségi étkezésre is lehetőséget nyújt.
 • A helyi hatóságokkal egyetértésben határozzátok meg a rövid- és közép-/hosszútávú szükségleteket.
 • Lépjetek kapcsolatba az összes ismert, helyi vészhelyzetkezelő csoporttal, a környezetvédelmi, politikai és egyéb civil társadalmi szervezetekkel, aktivista csoportokkal egyetemben és kérjetek tőlük segítséget.
 • Tegyétek közzé, hogy azonnali szükség van különféle önkéntes bizottsági tagokra, kezdjétek el az új tagok regisztrálását és lássátok el őket kellő iránymutatással, képzéssel, támogatással.

A létrehozandó önkéntes fókuszcsoportok valószínűsíthető listája:

 • Aktuális élelmiszer és vízellátás, valamint ezek alternatív beszerzési és előállítási forrásai (pl. helyi forrásvíz)
 • Alternatív otthont, vagy menedéket nyújtó helyek (pl. templomok, lefoglalt, vagy üres házak, raktárak) a hajléktalanok számára.
 • Közösségi találkozók és közösségi étkezések (keressétek fel a National Night Out oldalát ötletekért. Ezek olyan évente megrendezett közösségi összejövetelek, ahol sok esetben “ki-mit-hoz” alapon osztoznak a résztvevők az ételeken, miközben megismerkedhetnek, beszélgethetnek a szomszédokkal és a környéken élőkkel).
 • Élelmiszer bankok, valamint olyan szervezetek, akik eljuttatják a szükséges élelmiszert a rászorulókhoz.
 • Alapvető segélyek, a legsürgősebb alapszükségletek biztosítása érdekében, az élelmiszerláncok fenntartása és ellátása, vagy egyéb alternatívák létrehozása.
 • Cserebörzék
 • A kiemelkedő jelentőségű közműszolgáltatók, kórházak, élelmiszerboltok személyzetének támogatása.
 • Az összes, már meglévő helyi önkéntes, karitatív és aktivista csoport koordinálása és mozgósítása.
 • Veszélyelhárító és konfliktusmegoldó csapatok.
 • Helyi polgárőrség, akik segítik a rendvédelmi hatóságok munkáját a rend fenntartása érdekében.
 • Lelki traumák feldolgozását segítő, érzelmi kríziseket kezelő, energetikai és testgyógyászati központok
 • Sokoldalú diákcsoportok, akik képesek a váratlan helyzetekre reagálni.
 • A közösségi médián keresztül történő kapcsolatfelvétel a környező városokban, településeken biztosítandó képzések és támogatások megtervezése céljából.
 • Időseket, fogyatékkal élőket és hajléktalanokat támogató csoportok.
 • Stresszoldó, közösségi művészeti rendezvények (ingyenes zenei, színházi, vagy táncelőadások), inspiráló, lélekemelő programok.
 • Spirituális tanításokat és útmutatást nyújtó csoportok.
 • A jelenlegi és jövőbeli tervek elkészítését és a kivitelezendő projektek támogatását szolgáló szellemi műhelyek.

Harmadik nap és azt követően

 • Tegyétek közzé a traumatológiai központok elérhetőségeit, valamint azon kiválasztott helyszíneket és/vagy telefonszámokat, ahol, vagy amiken keresztül a lakosság friss információkhoz juthat.
 • Legyetek kreatívak, és próbáljátok a helyi vállalkozásokat a nyitvatartásra ösztönözni.
 • Jelentsétek és korlátozzátok az áremelést és a létfontosságú árucikkek felhalmozását.
 • Kérjétek a helyi vállalkozókat, hogy fogadjanak el csekket, aranyat, ezüstöt, vagy egyéb alternatív fizetési formát.
 • Derítsétek ki, hogy a megyei, vagy az országos Kereskedelmi Kamara ki tud-e bocsátani olyan utalványokat, melyeket a helyi üzletekben fizetőeszközként lehetne felhasználni.
  Hirdessétek meg cserebörzéket a szükséges termékek beszerzése céljából.
 • Szólítsátok fel azon helybelieket, akik hajlamosak előre felkészülni mindenféle vészhelyzetre és e célból teljes készleteket halmoznak fel, hogy lépjenek elő, osszák meg plusz tartalékaikat, és segítsenek a többiek képzésében.
 • Bátorítsátok a lakosságot arra, hogy ők is osszák meg másokkal, amijük van.

Mindent összegezve, minél felkészültebbek vagyunk az Eseményre, és minél gyorsabban tudunk a megfelelő intézkedésekkel reagálni, mikor bekövetkezik, annál hamarabb juthat majd el a hasznos információ és útmutatás a közösség tagjaihoz. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy könnyebben fenn tudjuk tartani a rendet, nagyobb lesz társaink részéről a megértés, a figyelmesség és az együttműködés, ami döntő fontosságú lesz nyugalmuk és jólétük biztosítása érdekében.

Szólj hozzá!